C PROGRAMLAMA DİLİYLE ÇÖZÜLEN 3 ALGORİTMA SORUSU

a b c d e 6      
b c d e 6 5
c d e 6 5 4 
d e 6 5 4 3
e 6 5 4 3 2
6 5 4 3 2 1 

Yukarıdaki gibi bir ekran çıktısı üretebilen bir programı uygun döngü komutlarını kullanarak C programlama dilinde kodlayınız.

Code a program that can produce a screen output like the one above in C programming language using the appropriate loop commands.

#include <stdio.h>
  
  int main() {
  	
  	int i,j,ch1=65,n,ch2=66,k,p;
  		
  		printf("please enter number");
  		scanf("%d",&n);
  			for(i=1;i<=n;i++){
  			
  			printf("%c",ch1++);
  				for(j=n;j>i;j--){
  			
  			
  				printf("%c",ch2);
  				ch2++;
  								}
  			
  				for(k=n+1;k>n-i+1;k--){
  				
  				printf("%d",k);
  							  	 }
  			printf("\n");
  			ch2=66+i;
  							}
  		for(p=n+1;p>=1;p--){
  			printf("%d",p);
  					    }
  	return 0;
  }

Kullanıcı tarafından girilen pozitif bir tam sayıyı asal çarpanlarına ayıran ve ekrana yazan programı C programlama dilinde kodlayınız.

Code the program in C programming language that prime factorizes and displays a positive integer entered by the user.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void prime_numbers(int a);
int i,n,count=0;
int main() 
{ 
	printf("please enter a positive number \n");
	scanf("%d",&n);
  
  prime_numbers(n); 
  return 0; 
} 

void prime_numbers(int a) 
{ 
  

  
 for (i = 3;i<=sqrt(n); i = i+2) 
  { 
    
    while (n%i == 0) 
    { 
      printf("%d\n",i); 
      n = n/i; 
    } 
  } 
 /*Sayinin asal carpanlarından biri karekok degerinden buyuk olup donguye girmeyebilirdi
 o yüzden bu if koşulunu yazdık ornegin asagidaki kosul olmasaydı 35 sayisinin asal carpanlarından
 biri olan 7 sayısı donguye girmeyeceği için program ekrana yazdırmayacaktı*/
  if (n > 2) 
    printf ("%d", n); 
  
} 


Doğal logaritma fonksiyonunu hesaplayan programı kodlayınız.

Code the program that calculates the natural logarithm function.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
	
 int i, j;
 float result = 0.0f;
 float pow;
 float x;
 		printf("please enter a number that you want to calculate ");
 		scanf("%f", &x); 
 			for (i = 1; i <= 5; i++) { 
  		pow = 1.0f;
/*ln (x) = (x-1)/x + (1/2) ((x-1)/x)^2 + (1/3) ((x-1)/x)^3 + 
 
 "ln" formülü bu şekilde de yazılabilmekte.*/
  		  for (j = 1; j <=i; j++) {
   		pow = pow * ((x - 1.0f) / x); 
     							}
  	 	result=result+ (1.0f / i) * pow; 
  	printf("\n result %f\n",result);
 									 }
 	printf("your input = %f\n result = \n%f", x, result);
	return 0;
}

Daha önce akış diyagramı yöntemi ile çözdüğümüz bir diğer algoritma sorusunu buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda açıklamalı bir şekilde 3 algoritma sorusunun çözümlerini sizler ile paylaştık bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Leave a Reply